De ziekenzalving

Het sacrament van de ziekenzalving geeft kracht aan wie erg ziek is.
De priester legt de handen op het hoofd van de zieke en zalft zijn voorhoofd en zijn handen.
De ziekenzalving kan op het ziekbed gebeuren, maar ook in groep in een verzorgingstehuis of in een parochie.
Vaak is de familie tijdens het ritueel aanwezig.

Categorie: 5de Leerjaar - 3) Grenzen van het leven