Op deze pagina vind je eerst de twee bekendste formulegebeden van ons geloof.
Eerst vind je het Onze Vader, het gebed dat Jezus zelf leerde aan Zijn leerlingen.
Daarna komt het Weesgegroet, een gebed dat katholieke gelovigen bidden aan Maria, de moeder van Jezus.

Onder het Onze Vader en het Weesgegroet volgen allerlei gebeden van mijn (oud-)leerlingen.
Ofwel hebben ze zelf geschreven, ofwel hebben ze ze ergens gelezen of gehoord en meegebracht naar de les.
Een heel mooie bloemlezing, als je het ons vraagt.

Onze Vader

Vanaf het begin van de Advent 2016 bidden Nederlandse en Vlaamse katholieken een gezamenlijke versie van het Onze Vader.
De tekst van het gebed zal vanaf dan lichtjes anders zijn. In de tekst hieronder zijn de wijzigingen in fluo aangeduid.

 


* Onze Vader, die in de hemel zijt,
* uw naam worde geheiligd.
uw rijk kome,
* uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood
* en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
* en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

 

Weesgegroet


 

 


Wees gegroet, Maria, vol van genade.
De Heer is met u.
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen.
En gezegend is de Vrucht van uw lichaam, Jezus.

Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

 
Allerheiligen
   
Wanneer je tegen iemand zegt: "Ik zie je graag",
geeft dat een warm gevoel.
Wanneer iemand sterft die je graag ziet,
dan doet dat veel verdriet.
Dat verdriet wordt wel wat kleiner
als je aan die iemand denkt.
Zo word je wat getroost.
Met Allerheiligen en Allerzielen
denken we speciaal aan al die mensen
van wie we hielden en die gestorven zijn.
Zo leven ze een beetje voort,
In ons hoofd en in ons hart.
Heel stilletjes kun je dan zeggen:
Ik zie je graag ...
en dat geeft opnieuw een warm gevoel.

Handleiding 'Tuin van Heden 1' (Uitgeverij Van In, Wommelgem, 2002)
 

Wereldmissiezondag

God, onze Vader,
Altijd roept Gij uw volk
om dicht bij U te staan
en dicht bij de mensen,
dankbaar getuigend van uw liefde,
in het spoor van Jezus, uw Zoon.
Gij roept missionarissen
om dicht bij U te staan
en dicht bij de mensen,
getuigen van uw liefde,
dienaars van het evangelie,
overal en altijd weer
waar mensen leven.
Vandaag roept Gij ieder van ons
om dicht bij U te staan
en dicht bij de mensen,
dankbaar, biddend,
door de eucharistie verenigd
met elke mens.
"Amen" zeggen wij,
- het weze zo -,
in ons leven van iedere dag.

Bron: … Paul, bisschop van Hasselt
t.g.v. Wereldmissiezondag 20 oktober 1996.
Meegebracht door Jordan (4de leerjaar 't Kompas)

 

Sinterklaas en advent

Goede God,
Joepie, het is groot feest.
Sinterklaas komt.
Ik kan bijna niet slapen.
Ik ben benieuwd wat de sint zal brengen.
Deze week brandt er ook een kaars bij de kerststal,
omdat het advent is.
Wij bereiden ons voor op de komst van Jezus.
Ik kijk er al naar uit.
Eén kaars, twee kaarsen, drie kaarsen, vier kaarsen.
Elke week is er meer en meer licht.
Tijdens de advent wil ik nog meer dan anders
goed zijn voor de anderen.
Zo maak ik me klaar om Jezus te groeten in de stal.

© 'Praten met God' (Stef Desodt), uitgeverij Halewijn, 2008.
Meegebracht door Cynthia ('t Kofschip 3)

 
Dankgebed

Lieve God,
bedankt voor alles,
voor de planeet, onze aarde,
voor de mensen en de dieren,
voor alles wat leeft op deze wereld.
Jij bent niet te vervangen.
Jij bent Onze Vader.
Voor alle mensen, en voor mezelf,
zijn wij zo blij Jouw kinderen te zijn.
God, Jij geeft aan iedereen
eten en drinken.
Zo wordt de aarde terug goed.
Bedankt, lieve God.

Robbe (3de leerjaar Octopus, schooljaar 2008-2009)
 
Telefoonboek

Jezus, ik was op zoek in het grote telefoonboek.
Jouw nummer stond er niet in,
anders kreeg je een sms'je van mij.
Want ik zie Je graag, Jij maakt me blij.
Ik hou van Jou. Jij ook van mij?

Met dank aan de Werkgroep Gezinsviering van
Onze-Lieve-Vrouw van Goede Wil te Duffel.
 
God

Leeft God nu nog of niet?
De mensen denken er te veel over na!
Als je eens goed nadenkt,
zit God gewoon in jou.
Jij bent een stukje van God.
Denk daar maar eens over na.

Jordan (6de leerjaar 't Kompas, schooljaar 2010-2011)
 
Liefde

Liefde moet je koesteren.
Daarvan word je blij.
Liefde moet je delen
met de mensen rondom jou.
Liefde heb je wel of niet,
maar zonder ben je niets.
Maar waar het allemaal om draait
zijn de mensen rondom jou.
En de mensen die je lief hebt
laat je niet staan in de kou.

Jordan (6de leerjaar 't Kompas, schooljaar 2010-2011)
 
Dag God

Dag God,
ik ben blij met wat ik heb.
Maar toch wil ik altijd meer.
God, wil je me helpen
om blij te zijn met wat ik heb.

Floor (5de leerjaar Octopus, schooljaar 2012-2013)
 
Leuk

Lieve God,
wij vergeten jou nooit
want jij hebt de wereld gemaakt.
Er zijn dingen die minder leuk zijn,
zoals ruzie of de tafel opruimen,
maar dat hoort bij het leven.
Anders ben je geen echt mens.
Maar er zijn dingen die echt wel leuk zijn
zoals goed leven.
Dan ben je gelukkig.
Dag God.
Amen.

Olivia (5de leerjaar Octopus, schooljaar 2012-2013)
 

Bijbel

de bijbel is een boek
een heilig boek
maar de grote vraag is
moet je alles letterlijk geloven?
geloof je alle woorden die er staan?
of zoek je de boodschap in de verhalen?
geloof je wat je moet geloven?
of kies je wat je wilt geloven?
wat is het verhaal van de bijbel?
geloven of denken?

Meegebracht door Jo (5de leerjaar Octopus, schooljaar 2012-2013)
© http://tinyurl.com/cgvlrzg

Vuur


Er brandt een vuur in ons dat nooit dooft.
Maar soms wel mindert.
Maar het blijft wel branden tot in de eeuwigheid
Het is een warm vuur.
Dat vuur kan heel hevig branden, dat vuur stelt onze levenslust voor.
Een vuur vol liefde maar ook met een duivelstaart.
Het vuur kan warm zijn als het brandt.
Maar het kan ook heel koud zijn, maar het blijft branden.
Soms verbranden we er ons aan.
Dat vuur verwarmt ons vanbinnen wanneer we het nodig hebben.
En elk vuur is anders.

Schrijfgesprek van Fien, Amaryllis, Jana, Ryan (6de leerjaar 't Kompas, schooljaar 2012-2013)

Vind je het erg?

Lieve God,
vind je het erg?
Vind je het erg als ik zwijg of te hard lach?
Als ik bij jou wil zijn of juist niet?
Vind je het erg als ik luid roep?
Of te lang huil?
Als ik alleen wil zijn of juist niet?
Vind je het erg?
Ja?
Kan jij het me vertellen?
Toe nou, ik wil het weten.
Zeg het me!

Lena (5de leerjaar Octopus, schooljaar 2012-2013)
 
Briefje aan Jezus

Hallo lieve mensen,
Jezus helpt iedereen van goed en kwaad.
Door Jezus is er vrede in de wereld.
We hebben veel aan hem te danken.
Daarom feesten we met Kerstmis.
We herdenken de geboorte van Jezus.
Iedereen komt samen om de gebeurtenis te vieren.
Jezus, geef ons de sleutel om in uw hart te komen.
Wij zouden U dankbaar zijn als wij de sleutel vinden.
25 december kwamen de herders, de koningen, het schaap en de os.
Bij elk kaarsje dat we aandoen, doen we een deurtje open in ons hart.
Als het Kerstmis is, komen we samen om het te vieren met familie en vrienden.
25 december brandt een lichtje in ons hart.
 
Amelie en Lotte (5de leerjaar 't Kompas, schooljaar 2012-2013)
Andere briefjes aan Jezus vind je op www.bloggen.be/godsdienstklas.
 
Hallo lieve Heer

Hallo lieve Heer,
ik ben er ook weer.
Ik wil even zeggen deze dag,
dat ik weer naar school toe mag.
De hele dag ga ik weer spelen,
zingen en leren.
Zo groeien uit kinderen,
echte dames en heren.
Ik zal proberen lief te zijn,
voor de kinderen om me heen.
Wilt U me daarmee helpen,
want ik kan het niet alleen?

© http://tinyurl.com/au8hh3u
Meegebracht door juf Marie,
stagejuf in het 3de leerjaar in 't Kompas (januari 2013)

De natuur

Liefste God,
De natuur is wonderschoon.
Vogels tsjilpen op schelle toon.
Al de dieren zijn blij
want ze zijn toch o zo vrij.
Oh lieve God, U zorgt hier voor.
Zo zorgt U voor de wereld alsmaar door.
U zorgt voor een wereld van prachtkleuren.
De wereld bestaat uit duizend geuren.
Daar zorgt U voor,
steeds en alsmaar door.
Amen.

Zelf geschreven door Lien (5de leerjaar Octopus, schooljaar 2013-2014)
 
Kerstmis

God,
U schonk Jezus op deze speciale dag 25 december.
Toen Maria U zag kwam er licht op aarde.
U zorgde goed voor de mens,
voor vrede, geluk en vertrouwen.
Toen U aan het kruis werd veroordeeld en gedood
was er verdriet op aarde.
Nu herdenken we U met de kerststal en cadeautjes.
Vrede op aarde door U Jezus.
Amen.

Zelf geschreven door Lillybeth (6de leerjaar 't Kompas, schooljaar 2013-2014)

Twee kleine gebedjes

God maakte van de wereld een gezegende plek
Voor mens en dier een leefbare stek
Hij maakte de lucht, de aarde en het water
Voor ons allemaal, nu en later.
 
Dank U voor deze nieuwe morgen
Dank U voor deze nieuwe dag
Dank U dat ik met al mijn zorgen
Bij U komen mag.

Doorgezonden door Melina (4de leerjaar Octopus, schooljaar 2013-2014)

Pasen

Pasen is de tijd
dat iedereen vrolijk kijkt.
Eigenlijk hoort dat helemaal niet zo te zijn.
Want het is helemaal niet zo fijn.
Jezus sterft voor onze zonden
en had overal diepe wonden.
We beginnen met een nieuwe start,
maar deze start is wel apart.
Met Pasen mogen wij weten:
Jezus is ons niet vergeten!

Meegebracht door Kirsten (3de leerjaar Octopus, schooljaar 2013-2014)

 
Lieve God

Ik kan heel wat dingen,
elke dag opnieuw.
De natuur maakt het nog beter.
Ik kan al die dingen door jou.
Dat is heel erg leuk.
Bedankt voor al die mooie en leuke dingen!

Geschreven door Laura (4de leerjaar Octopus, schooljaar 2013-2014)
 

Nooit meer oorlog
 

Lieve God,
Soms is er oorlog.
Dat vind ik echt niet leuk !!!
Kan jij er voor zorgen
dat er nooit meer oorlog,
ruzie, vechten, ... gebeurt?
Dat zou ik leuk vinden.

Geschreven door Zjoske (3de leerjaar 't Kompas, schooljaar 2014-2015)

 

De advent
 

Een kaarsje, een vlammetje.
Geen eenzaamheid.
Als de advent komt zijn we blij.
We zijn een stapje dichter bij God en Kerstmis.
Cadeautjes en natuurlijk een groot feest.
Maar het belangrijkste is met de familie God danken
voor vrijheid, leven, eten, drinken en nog zo veel meer.
Dank U God voor het kerstfeest!

Geschreven door Alyssa (4de leerjaar 't Kompas, schooljaar 2014-2015)
 
 

Moeilijke dagen
 

Lieve God,
Je bent belangrijk
want als jij er niet was op mijn moeilijke dagen
kan ik in gedachten tegen je praten
en dan hoop ik dat je mij verstaat
en mij de kracht geeft om verder te gaan.

Geschreven door Kyra (3de leerjaar 't Kompas, schooljaar 2015-2016)
 
 

Wat is stilte?

Vandaag moesten we stil zijn.
Maar wat is stil zijn eigenlijk?
Is het gewoon je mond dichtdoen?
Of is het rust vinden om je te concentreren?
Of is het omdat je verdrietig bent?
Of is het om energie te krijgen?
Ga je dan naar een bepaalde plek?
Denk je daar dan na of speel je dan?
Eigenlijk is alles juist stilte,
is elk ogenblik iets anders.

Geschreven door Riana (5de leerjaar 't Kompas, schooljaar 2015-2016)

 
 

Ik dank de natuur

Ik dank de natuur
voor vruchten, water en vlees.
Ik dank de natuur
voor dieren die je kopjes geven.
Ik dank de natuur
voor alles, want zonder de natuur kun je niet leven.
Ik dank de natuur
voor de aarde onder mijn voeten, anders zou ik dood gaan.
Ik dank de natuur
voor zuurstof en alles wat ik dank aan de natuur.

Geschreven door Manu (4de leerjaar Octopus, schooljaar 2015-2016)

 

Ons moeke

Hallo God,
Ons moeke is al lang dood.
Toen ze doodging
had ik super veel verdriet.
Ik wou dat dit niet gebeurd was.
Dag God.

Geschreven door Lara (4de leerjaar 't Kompas, schooljaar 2016-2017)

 
 

 

 

Vlammetje

Iedereen heeft een vlammetje bij zich.
Maar soms kan het wel eens uit gaan,
door een ruzie of wanneer je verdrietig bent.
Maar het is een heel speciaal vlammetje.
Dus als je het weer hebt goedgemaakt,
dan gaat het weer branden.
Het heeft ook te maken met hoe je bent:
grappig, leuk, druk, stil, ...
Maar hoe je ook bent,
je hebt ergens een vlammetje bij jou.

Geschreven door Alyssa (6de leerjaar 't Kompas, schooljaar 2016-2017)

 
 

 

 

De waarheid zeggen

Soms is het fijn om de waarheid te weten.
Maar soms is het kwetsend.
Toch moet je het onkwetsbaar zeggen.
Misschien in een mopje?
Maar soms is het echt niet gemakkelijk.
Probeer dan echt de waarheid vertellen.
Wees even stil, verzoen je als je er tussen zit,
doe een spel om te laten zien dat iedereen er bij hoort.
Heb liefde voor elkaar.

Geschreven door Riana (6de leerjaar 't Kompas, schooljaar 2016-2017)

 
 

 

Vrienden hebben

Vrienden hebben is fijn.
Ze zullen er altijd voor je zijn.
Je kunt er mee spelen
en alles mee delen.
Al heb je er maar één,
dat is 100 keer beter dan geen.
Ze vertrouwen jou
en laten je niet wachten in de kou.
Vrienden heb je voor het leven.
Ze zullen je altijd vriendschap geven.

Geschreven door Alyssa (6de leerjaar 't Kompas, schooljaar 2016-2017)

 
 

 

Pijn

Als je iemand slaat
doet dat je pijn langs buiten
en je zal de pijn blijven voelen.
Als je tegen iemand scheldt
doet dat pijn
maar niet aan je lichaam
maar aan je hart en in je hoofd,
als een litteken dat geneest.
Maar je zult altijd nog weten
dat het er was en waar het was.

Geschreven door Kobe (6de leerjaar 't Kompas, schooljaar 2016-2017)

 
 

 

Liefde


Liefde is iets dat je hart sneller doet kloppen.
Liefde is iets zoals gekke moppen.
Je lacht er door
terwijl je het niet begrijpt,
je het niet kunt uitleggen.
Dat het tintelen in je buik
het enige is dat je kunt zeggen.

Geschreven door Kobe (6de leerjaar 't Kompas, schooljaar 2016-2017)
 

 
 
 

3 gebedjes over liefde, hoop en geloof


Liefde ... Ook al leef je in armoede, je hebt altijd mensen om je heen die van je houden.
Heb je schulden of een misdaad begaan, je zult altijd mensen hebben die van je houden.
Liefde is er altijd, alleen kan het soms niet tevoorschijn komen.
Verzet je en laat de liefde vrij.

Hoop ... Je kunt hopen over liefde en over vriendschap.
Je kunt altijd hopen ook op iemand.
Alleen wil je het soms niet omdat je bang bent.
Maar denk eens na, je hoopt toch altijd.

Geloof ... Je gelooft in wat jij wilt.
Niemand bepaalt wat je doet, gelooft en hoopt
en van wie je houdt.
Je moet er zelf in geloven.

Geschreven door Riana (6de leerjaar 't Kompas, schooljaar 2016-2017)


 

 
 

Liefde 2.0


Jij bent het water en het vuur,
de maan en de zon.
Als ik nu maar ergens anders
aan denken kon.
Maar dat kan ik niet
want je bent te mooi.
Voor jou breng ik 40 dagen, wat zeg ik,
maanden of zelfs jaren door in een hondenkooi.
Als ik je zie gaat m'n hart sneller slaan.
Dan hoef je een kik te geven en ik kom er aan.

Geschreven door Kobe (6de leerjaar 't Kompas, schooljaar 2016-2017)
 

 

 

God


God is altijd bij ons.
God is er voor ons
en geeft ons soms een tikje.

Geschreven door Fatou (2de leerjaar 't Kompas, schooljaar 2017-2018)
 

 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 

Reacties (4)

 • anon

  Elke dag is een nieuwe dag.
  Geloof in God's belofte om er iets van te kunnen maken!

  Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer.
  Ik heb jullie geluk voor ogen,
  niet jullie ongeluk : ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

  Jeremia 29,11
  Ken je Jezus ?
  Leer hem kennen voor het te laat is

  apr 02, 2014
 • afbeelding van Meester Geert

  Een heel mooie tekst, Melina.
  Die staat hier zeker op zijn plaats!

  apr 02, 2014
 • anon

  9 februari was het carnaval
  op school was dat 7 februari
  dan kregen we pannenkoeken
  na carnaval is het aswoensdag
  vroeger moest je een kruisje gaan halen
  dan begint de 40 dagentijd
  veel mensen bidden voor het eten en er na
  kinderen eten snoepjes op zondag
  dat is de 40 dagentijd
  nu leven we met de arme mensen mee

  feb 23, 2016
 • afbeelding van Meester Geert

  Echt een mooi gebedje, Riana!
  Knap gedaan.

  feb 23, 2016