In de parochie Sint-Martinus ('t Kompas) vindt het vormsel plaats in het zesde leerjaar.
Voorafgaand aan het vormsel is er één jaar voorbereiding.
Het vormsel vindt plaats op de zesde paaszaterdag.
Dit schooljaar gaat het vormsel door op zaterdag 8 mei 2021.
Omwille van de maatregelen n.a.v. COVID-19 zullen de kinderen gevormd worden in groepjes van telkens drie kinderen.
De organisatie van het vormsel is in handen van de werkgroep vormselcatechese.
Onze parochie organiseert het vormsel samen met de parochie van Sint-Franciscus (Mijlstraat, Duffel).
Voor meer informatie over het vormsel in de parochie Sint-Martinus kan U terecht bij:
Diaken Rob Allaert, gsm 0483/52.10.43, e-mail rob@parochieduffel.be, website: www.parochieduffel.be/vormsel.