Welkom bij Jezus!

In de klas ontdekten we het Bijbelverhaal van Jezus en de kinderen.
In dit verhaal zegt Jezus:
"Van kinderen kunnen we nog heel wat leren!
Alleen wie zijn hart opent als een kind, kan echt bij God horen."

Als je op de prent hieronder klikt kan je het verhaal opnieuw (laten) lezen.
En doe zeker ook even de opdrachtjes die onder het verhaal staan.

Jezus ontmoet Zacheüs

Uit het verhaal van Zacheüs leren we dat Jezus van alle mensen houdt.
Ook de tollenaar Zacheüs is welkom bij Jezus.
Zacheïs heeft spijt van wat hij gedaan heeft en krijgt een nieuwe kans.

Hieronder vind je een mooi liedje over dit Bijbelverhaal.
Wanneer ze zingen over 'de Here' bedoelen ze daarmee Jezus.

Pagina's