Algemene gegevens
GO! BS Maurits Sabbe - De Abeel
Ieperleestraat 19, 2800 Mechelen & Ivo Cornelisstraat 2, 2800 Mechelen
Telefoon: 015/20.51.79 & 015/41.54.02
Directie: Mw. Isabel Van Rompaey
Website: www.mauritssabbe.be

Schoolbestuur
De scholengroepen en de Raad zijn de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd op drie niveaus die elkaar aanvullen, maar elk hun eigen bevoegdheden hebben.
Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad die verplicht wordt samengesteld.
Op het tussenniveau zijn er 27 scholengroepen met heel wat bevoegdheden.
Zij worden bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een algemeen directeur en een college van directeurs.
Onze school maakt deel uit van Scholengroep 5 Mechelen - Keerbergen - Heist-op-den-Berg.
Op het centrale niveau zijn de Raad en de afgevaardigd bestuurder van het GO! bevoegd.
De website van onze scholengroep vindt U via www.sgr5.be.