In de parochie Sint-Martinus (1ste leerjaar 't Kompas & 1ste leerjaar C Kiliaan) vindt de eerste communie plaats in het eerste leerjaar.
Sinds 2017 vindt de communie plaats op de vijfde zondag na Pasen.
In 2019 is dat op zondag 26 mei.
De eerste communie wordt inhoudelijk voorbereid in de godsdienstlessen op school.
Ook de liedjes worden ingeoefend in de godsdienstlessen.
Tijdens de laatste dagen voor de viering vinden er enkele repetities plaats tijdens de schooluren.
Voor meer informatie over de eerste communie in 't Kompas kan U terecht bij:
Diaken Rob Allaert, gsm 0483/52.10.43, e-mail roballaert@mac.com.
 
 
In de parochie Sint-Augustinus (2de leerjaar Octopus) vindt de eerste communie plaats in het tweede leerjaar.
Normaal gezien vindt deze plaats op de zaterdag voor Pinksteren.
De eerste communie wordt inhoudelijk voorbereid in de godsdienstlessen op school.
Ook de liedjes worden ingeoefend in de godsdienstlessen.
Tijdens de laatste dagen voor de viering vinden er enkele repetities plaats tijdens de schooluren.
Voor meer informatie over de eerste communie in Octopus kan U terecht bij:
Mw. Paula Verbergt, Hogevelden 86, 2860 Sint-Katelijne-Waver, tel. 015/63.00.16, e-mail josweyts39@gmail.com.Enkele leuke communieliedjes die we in de vorige schooljaren hebben gezongen:

1) 'Ik kom naar je toe!'


2) 'Ik maakte foutjes'

3) 'De verhalen van de Heer'


4) 'Geef hen kracht ...'


5) 'Ik ben op weg'
 
6) 'Wat een fijne dag, hela, hola!'

7) 'Stap stap'