Reclameboodschappen

In reclameboodschappen wordt geluk vaak oppervlakkig voorgesteld.
De schaal van M maakte een website met een zestal mini-games rond reclamewijsheid.
Er zijn telkens twee versies van de games.
De geelgekleurde spelletjes zijn bedoeld voor de tweede graad (derde & vierde leerjaar).
En het doelpubliek van de blauwgekleurde spelletjes is de derde graad (vijfde & zesde leerjaar).
Als je op de afbeelding klikt kom je op de website terecht.
Veel speel- en leerplezier!

Jezus in de woestijn

In het Bijbelverhaal van Jezus in de woestijn (Lc. 4, 1-13) maakt Jezus drie duidelijke keuzes:

  1. Ik heb honger, maar Ik wil geen tovenaar zijn.
  2. Ik denk niet dat God wil dat Ik Hem op de proef stel.
  3. Het zou fantastisch zijn als iedereen zou samenwerken aan een wereld vol vrede.

Zo kiest Jezus duidelijk voor een leven zoals God het wil.

Geluk in Bhutan

In de grondwet van het Aziatische land Bhutan staat dat alle wetten die de regering maakt de mensen gelukkiger moeten maken. Alvast een mooi uitgangspunt. Het tijdschrift Samsam ging enkele jaren geleden op bezoek naar dit kleine landje en probeerde uit te pluizen hoe geluk er ervaren wordt. Klik op de foto hieronder om het tijdschrift te openen.

De gelijkenis van het huis op de rots

In het evangelie van Matteüs vertelt Jezus de volgende gelijkenis:
"Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over." (Mt. 7, 24-27)

Ook in het evangelie van Lucas staat deze tekst:
"Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt: hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar mijn woorden luistert maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.’ (Lc. 6, 47-49)Geroepen om anderen gelukkig te maken

In les 4 van het thema 'Wat maakt mij gelukkig?' maken we kennis met een Bijbelverhaal.
Jezus gaat samen met zijn moeder Maria naar een trouwfeest in Kana.

Zing het liedje hieronder mee."God, vandaag hoorden en speelden we een wonderlijk verhaal.
Jezus wijst ons erop dat er een tijd komt dat er voor iedereen wijn zal zijn.
Iedereen zal reden heden om te feesten en blij te zijn.
Alle mensen leven in Uw liefde.
Net zoals de genodigden weten wij misschien niet goed wat dat betekent.
God, leer ons begrijpen wat U daarmee bedoelt."
(© Handleiding 'Tuin van Heden.nu' - Vijfde Leerjaar, p. 152)

Leven in een vluchtelingenkamp

Anis ontvluchtte de oorlog in zijn thuisland Somalië.
Tijdens een bomaanslag verloor hij twee zusjes en een broertje.
Nu leeft hij samen met zijn familie in een vluchtelingenkamp in Dadaab in Kenia.
Zijn moeder en zijn vader leven nog en daar is hij heel blij om.

Wat kun je uit deze reportage leren over geluk?Nog een andere reportage over Anis vind je op www.karrewiet.be.
 

Pagina's