Liedjes geïnspireerd door de Bijbel

In de laatste les van dit thema gaan we op zoek naar de Bijbel als bron van kerkelijk leven en cultuur.
Heel wat muzikanten lieten zich door de Bijbel inspireren.
Het Nederlandse koppel Elly en Rikkert heeft heel wat liedjes opgenomen gebaseerd op Bijbelverhalen.
Een van hun bekendste liedjes is 'De verloren zoon'.


Ook de Vlaamse zanger/kunstenaar Willem Vermandere zocht zijn inspiratie in de Bijbel.
Onder meer in het liedje 'De Schepping', dat je kan beluisteren op www.kuleuven.be/thomas/page/jukebox.

Verhalen van Jezus

Jezus vertelde vaak gelijkenissen of parabels.
Hij maakte dan een vergelijking met iets of iemand.
Hij wilde de mensen iets leren.
Hij wilde hen met Zijn parabel raken opdat ze keuzes maken voor hun eigen leven.

Herken jij de parabels in de filmpjes bij dit artikel?
Je kent ze allemaal uit de lessen van de vorige leerjaren of uit de lessen van dit schooljaar.

De Heer is mijn herder

Het Oude Testament (of beter het Eerste Testament) is onderverdeeld in drie delen:

  • de Thora (de Wet)
  • de Nebiïm (de Profeten)
  • de CHetoebim (de Geschriften of Wijsheidsboeken) 

Een van de mooiste Wijsheidsboeken is het boek Psalmen.
In Psalm 23 wordt God een herder genoemd.
Dit beeld van een herder wordt vaak gebruikt in de Bijbel.
Het maakt duidelijk hoe God is.

Geluk in Bhutan

In de grondwet van het Aziatische land Bhutan staat dat alle wetten die de regering maakt de mensen gelukkiger moeten maken. Alvast een mooi uitgangspunt. Het tijdschrift Samsam ging enkele jaren geleden op bezoek naar dit kleine landje en probeerde uit te pluizen hoe geluk er ervaren wordt. Klik op de foto hieronder om de reportage te openen. Nadien kan je je jouw opgedane kennis toetsen in een pittige quiz.

De gelijkenis van het huis op de rots

In het evangelie van Matteüs vertelt Jezus de volgende gelijkenis:
"Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over." (Mt. 7, 24-27)

Ook in het evangelie van Lucas staat deze tekst:
"Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt: hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar mijn woorden luistert maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.’ (Lc. 6, 47-49)Karrewiet Plus

Eergisterenavond zond Ketnet een Karrewiet Plus uit rond Heilige Boeken.
Je kan deze uitzending hieronder bekijken:


In Antwerpen openen overmorgen twee prestigieuze tentoonstellingen.
In het MAS vindt vanaf 19 september 2014 tot 18 januari 2015 de tentoonstelling 'Heilige Plaatsen' plaats.
En in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is er tot 21 december 2014 de tentoonstelling 'Heilige Boeken'.
Meer informatie: www.heiligeplaatsenheiligeboeken.be.
Bekijk de reportage uit het VRT-Journaal van gisterenavond op www.deredactie.be.

Geroepen om anderen gelukkig te maken

In les 4 van het thema 'Wat maakt mij gelukkig?' maken we kennis met een Bijbelverhaal.
Jezus gaat samen met zijn moeder Maria naar een trouwfeest in Kana.

Zing het liedje hieronder mee."God, vandaag hoorden en speelden we een wonderlijk verhaal.
Jezus wijst ons erop dat er een tijd komt dat er voor iedereen wijn zal zijn.
Iedereen zal reden heden om te feesten en blij te zijn.
Alle mensen leven in Uw liefde.
Net zoals de genodigden weten wij misschien niet goed wat dat betekent.
God, leer ons begrijpen wat U daarmee bedoelt."
(© Handleiding 'Tuin van Heden.nu' - Vijfde Leerjaar, p. 152)

Pagina's