Ik kan weer zien!

Bekijk het verhaal van Jezus en Bartimeüs in de onderstaande presentatie.

Toelichting bij de prenten:

  1. Bartimeüs bedelt langs de kant van de weg.
  2. Bartimeüs hoort de mensen rondom hem zeggen: "Jezus komt voorbij."
  3. Bartimeüs is blind en hoort er niet bij.
  4. De mensen zeggen: "Bartimeüs, zwijg!"
  5. Bartimeüs vraagt: "Jezus, zorg dat ik weer kan zien."
  6. Bartimeüs kan weer zien. Hij volgt Jezus en Zijn vrienden.

 

Categorie: 2de leerjaar - 2) Jezusverhalen