Jezus helpt Bartimeüs weer zien

Lang geleden leefde er in de stad Jericho een blinde man genaamd Bartimeüs.
Hij zat altijd aan de kant van de weg en vroeg om hulp.
Op een dag hoorde Bartimeüs veel mensen praten en lachen.
Hij vroeg: "Wat gebeurt er?"
Mensen zeiden: "Jezus, die wonderen doet, komt langs!"

Bartimeüs had over Jezus gehoord.
Hij geloofde dat Jezus hem kon helpen.
Dus begon hij te roepen: "Jezus, help mij alstublieft!"
Sommige mensen zeiden dat hij stil moest zijn, maar Bartimeüs riep nog harder.

Jezus hoorde hem en stopte.
Hij zei: "Breng hem hier."
Toen Bartimeüs bij Jezus was, vroeg Jezus: "Wat wil je dat Ik voor je doe?"
Bartimeüs antwoordde: "Ik wil graag zien."
Jezus zei: "Omdat je gelooft, zal je zien." En plotseling kon Bartimeüs weer zien!

Bartimeüs was zo blij en dankbaar.
Hij besloot Jezus overal te volgen.
 

Ik kan weer zien!

Bekijk het verhaal van Jezus en Bartimeüs in de onderstaande presentatie.

Toelichting bij de prenten:

  1. Bartimeüs bedelt langs de kant van de weg.
  2. Bartimeüs hoort de mensen rondom hem zeggen: "Jezus komt voorbij."
  3. Bartimeüs is blind en hoort er niet bij.
  4. De mensen zeggen: "Bartimeüs, zwijg!"
  5. Bartimeüs vraagt: "Jezus, zorg dat ik weer kan zien."
  6. Bartimeüs kan weer zien. Hij volgt Jezus en Zijn vrienden.

Een farizeeër en een tollenaar

In les 3 van dit thema komt het Bijbelverhaal van de farizeeër en de tollenaar aan bod.
Je kan dit herbekijken in het mooie filmpje dat je hieronder vindt.
De tollenaar heeft berouw over wat hij gedaan heeft.
Dat wil zeggen dat hij spijt heeft over iets wat hij gedaan heeft.
Hij wil daarvan de gevolgen dragen, ook al vindt hij dat niet fijn.
Heb jij ook spijt over iets wat je gedaan hebt?
En wat deed jij om het goed te maken?

Ben je iets verloren?

Lieve Jezus,
Jij vertelde een verhaal over een herder.
Op een dag raakte hij een van zijn schaapjes kwijt.
Hij ging op zoek en vond zijn schaap terug.
We zijn blij te weten dat Jij bent zoals die herder
en dat Jij op zoek gaat naar iedereen die verloren is.