Tijdens de Veertigdagentijd bereiden christenen zich voor op Pasen.
Vroeger sprak men over vastentijd.
Christenen proberen in de veertigdagentijd sober te leven, meer te bidden en solidair te zijn.
Veertig is een symbolisch getal voor christenen.
Jezus bleeft veertig dagen in de woestijn.
En de Israëlieten trokken onder leiding van Mozes veertig jaar lang door de woestijn.

Het Paasfeest is het grootste feest van het liturgische jaar.
Wij vieren met Pasen dat Jezus niet meer dood is maar leeft.
Hij heeft de dood overwonnen.
De Verrijzenis staat centraal in ons christelijke geloof.
Het Paasfeest wordt altijd gevierd in de lente.
De periode hieraan voorafgaande wordt de Veertigdagentijd genoemd.

De Veertigdagentijd duurt van Aswoensdag tot Pasen.
Maar als je goed telt zijn dat 46 dagen.
Waarom spreken we dan over Veertigdagentijd?
Dit komt, omdat de 6 zondagen die in deze periode vallen, niet als vastendag gerekend worden en derhalve niet meegeteld worden.
Een groot feest kan pas echt gevierd worden als er een intensieve voorbereiding aan vooraf is gegaan.
De periode van de Veertigdagentijd is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen.
Hoe beleef jij de Veertigdagentijd? Laat het ons weten!

Jolien (vijfde leerjaar B, schooljaar 2009-2010) bezorgde de volgende mooie bezinningstekst over de veertigdagentijd.
Echt een doordenkertje.
De tekst is afkomstig van de gezinsviering in de kerk van O.-L.-Vrouw van Goede Wil in Duffel-Oost.

Tijdens de veertigdagentijd worden we aangespoord
om God altijd de eerste plaats te geven
en Hem alleen te dienen en te gehoorzamen.
We worden toch zo vaak op de proef gesteld.
Hebben jullie, kinderen, ook al eens meegemaakt dat het net is
alsof je twee stemmetjes in jezelf hoort?
Bijvoorbeeld als je twijfelt of je wel of niet
een speelgoedje van een vriendje zou afpakken.
Het ene stemmetje zegt:
“Neen, dat is niet eerlijk, je vriendje is aan het spelen!”
Het andere stemmetje zegt:
“Er kijkt toch niemand en ik wil er nu mee spelen, ik ben toch sterker!”
De ene gedachte is van God die je wil helpen altijd het goede te doen.
De andere gedachte is het duiveltje in ons
dat ons probeert te verleiden om het kwade te doen.
Laten we in deze veertigdagentijd wat meer luisteren naar de stem van God.Wil je jouw kennis testen over de Veertigdagentijd?

Dat kan! Surf dan snel naar equizshow.com/play/1247.
Succes!

Leuke knutseltips


Leuke links
Wist je dat ...

 • in alle parochies dezelfde Bijbellezingen aan bod komen tijdens de veertigdagentijd?

  In het A-jaar (Advent 2022 tot Christus Koning 2023) zijn dat de volgende lezingen uit het Nieuwe Testament:
  * 1ste zondag van de Veertigdagentijd: Jezus in de woestijn → Kijkplaat
  * 2de zondag van de Veertigdagentijd: Jezus op de berg → Kijkplaat
  * 3de zondag van de Veertigdagentijd: Jezus en een vrouw uit Samaria → Kijkplaat
  * 4de zondag van de Veertigdagentijd: Jezus en de blindgeborene → Kijkplaat
  * 5de zondag van de Veertigdagentijd: Jezus en Lazarus → Kijkplaat 

  In het B-jaar (Advent 2023 tot Christus Koning 2024) zijn dat de volgende lezingen uit het Nieuwe Testament:
  * 1ste zondag van de Veertigdagentijd: Jezus in de woestijn → Kijkplaat
  * 2de zondag van de Veertigdagentijd: Jezus op de berg → Kijkplaat
  * 3de zondag van de Veertigdagentijd: Jezus in de tempel → Kijkplaat
  * 4de zondag van de Veertigdagentijd: Jezus en Nikodemus → Kijkplaat
  * 5de zondag van de Veertigdagentijd: Als een graankorrel niet sterft → Kijkplaat 

  In het C-jaar (Advent 2024 tot Christus Koning 2025) zijn dat de volgende lezingen uit het Nieuwe Testament:
  * 1ste zondag van de Veertigdagentijd: Jezus in de woestijn → Kijkplaat
  * 2de zondag van de Veertigdagentijd: Jezus op de berg → Kijkplaat
  * 3de zondag van de Veertigdagentijd: De vijgenboom zonder vruchten → Kijkplaat
  * 4de zondag van de Veertigdagentijd: Parabels over wat verloren is → Kijkplaat
  * 5de zondag van de Veertigdagentijd: De overspelige vrouw → Kijkplaat

Tip

Luister zeker ook eens naar dit heel mooie veertigdagenlied ...
De tekst van het lied vind je op www.soundcloud.com.