De Goede Week is de belangrijkste week in de veertigdagentijd.
Het is de week voor Pasen.


 

 • Op Palmzondag trok Jezus de stad Jeruzalem binnen.
  In de kerk zegent de priester palmtakken, die gelovigen achteraf mee naar huis mogen nemen.
 • Op Witte Donderdag zat Jezus voor het laatst samen met Zijn vrienden aan tafel.
  Hij brak het brood en deelde de wijn.
  Hij waste de voeten van Zijn leerlingen.
  Het Laatste Avondmaal is de oorsprong van de eucharistie.
 • Goede Vrijdag is een dag van rouw.
  Jezus werd veroordeeld en aan het kruis genageld.
  In de kerk wordt Zijn lijden en Zijn dood rond 15 uur 's middags herdacht.
 • Stille Zaterdag is een dag van rust en rouw, maar ook van gespannen afwachten.
  Zal het hiermee eindigen of is er hoop?


Christenen spreken van de 'Goede' Week en van 'Goede' Vrijdag omdat ze er overtuigd zijn dat het leven niet eindigt met de dood.


Kinderbijbelapp
De Goede Week wordt ook mooi uitgebeeld in 5 video's van de Kinderbijbelapp:
1) De ezel en de koning
2) Een afscheidsmaaltijd
3) In de tuin
4) Het is volbracht!
5) Een blije zondag


Kleurplaten (klik op de prenten om deze te vergroten)

Goede Week


Witte Donderdag (Het Laatste Avondmaal)
        

Goede Vrijdag
      

Leuke links

 

LessonUp

 

Wist je dat ...

 • we in het Bijbelverhaal over Witte Donderdag lezen:
  "Een paar dagen later was Jezus met Zijn vrienden samen om de paasmaaltijd te eten."
  De paasmaaltijd verwijst naar het joodse paasfeest (= Pesach) en niet naar het paasfeest dat wij kennen.
  Tijdens het joodse paasfeest herinneren de Joden de gehaaste uittocht uit Egypte samen met Mozes.
  Het allereerste paasmaal werd tijdens de laatste nacht in Egypte gegeten.
  Dat is de nacht waarin de eerstgeboren van de Egyptenaren werden gedood.
  Alleen aan degenen die het bloed van een lam aan de deur hadden gesmeerd ging deze tiende plaag voorbij.
  Het joodse paasfeest duurt 7 dagen.
  Het hoogtepunt is de allereerste maaltijd, de sedermaaltijd.
  Seder betekent orde en verwijst naar de vaste volgorde waarin de maaltijd verloopt.
  Daarover verneem je alles in deze video:  Joodse mensen wensen elkaar dan een 'Zalig Joods Paasfeest' toe.
  In het Engels doe je dat zo: 'Happy Passover':


  Klik hier voor de Nederlandse vertaling van dit lied.


Extra

'The Passion' is een muzikaal-Bijbels evenement over het lijden en sterven van Jezus.
Het werd voor het eerst gespeeld in Engeland in het jaar 2006.
Vijf jaar later werd het verhaal voor het eerst in Nederland uitgebeeld met als titel 'The Passion'.
Het is telkens een groots evenement over de laatste dagen uit het leven van Jezus.
De hoofdrollen worden vertolkt door bekende Nederlanders.
Naast een vertelling van het passieverhaal worden bekende Nederlandstalige liedjes gebruikt om het geheel actueler te maken.
Je kan videos van alle edities van de vorige jaren herbekijken op:

Over het project zelf vind je meer informatie op de volgende website: www.thepassion.nl

Vanaf 2014 is er ook een Vlaamse versie van dit spektakel.
Meer informatie over dit multimediaal paasevent vind je op www.depassie.be.
De eerste versie van De Passie vond plaats in Merchtem.
Twee jaar later was Ieper de gaststad.
Het lijdensverhaal van Jezus werd in verband gebracht met de Eerste Wereldoorlog.
Ziehier de opname:

In 2018 ging De Passie door in Lier.
De integrale opname:


Vertel me hieronder eens wat je er van vindt.

 • Vind je het mooi uitgebeeld?
 • Vind je het goed gezongen?
 • Vind je de liedjes goed gekozen?
 • Kijk je nu anders naar wat er gebeurd is met Jezus in de laatste dagen van zijn leven?
 • Of vind je het maar niks?

 

Extra 2

Nog één video, afkomstig van www.schooltv.nl.
Maar deze is alleen geschikt voor onze oudere leerlingen.