Virtueel bezoek aan een kerk

Kerken zijn vaak heel hoog of op een hoge plaats gebouwd.
Zo tonen ze hoe groot (hoog) God wel is.
Hoe hoger de kerk is, hoe dichter je bij de hemel komt.

Een kerk heeft meestal de vorm van een kruis: het symbool van het christendom.
De meeste kerken zijn gericht naar het oosten. Daar komt de zon op.
Het oosten verwijst naar het licht, en dus naar God en naar de verrijzenis.

In een katholieke kerk vind je heel wat symbolen.
Wil je ze leren kennen?
Klik op de prent.

Presentatie van enkele symbolen

In de laatste les van dit thema stelden alle leerlingen een eigen symbool voor.
Twee presentaties vielen ons echt op dit schooljaar.
Die willen we graag even aan jullie voorstellen.

Lara presenteerde een heel persoonlijk symbool, een uil. Bekijk haar sway-presentatie:


Vic en Wouter zijn lid van de Chiro en maakte de volgende powerpointpresentatie:

De zeven sacramenten

Les 5 van het thema 'Symbolen' handelt over de zeven sacramenten.
De kerk kent zeven sacramenten: het doopsel, het vormsel, de eucharistie, het sacrament van de verzoening, de ziekenzalving, de priesterwijding en het huwelijk. De eerste drie vormen de initiatiesacramenten waardoor iemand opgenomen wordt in de christengemeenschap. Natuurlijk zijn er nog meer momenten waarop Gods liefde ervaarbaar wordt. Maar de sacramenten nemen in dat geheel toch een bijzondere plaats in, omdat wij geloven dat God de mens op dat moment heel nabij komt. 

Wist je dat ...


Meer weten over de zeven sacramenten?
Een aanrader is het boek 'De zevensprong' van Kolet Janssen en Stijn Claes (Averbode, 2000).