Jezus en de lamme

In de Bijbel in Gewone Taal kan je het volgende verhaal vinden in Marcus 2, 1-12:

Een tijdje later kwam Jezus terug in Kafarnaüm. Toen de mensen hoorden dat hij er weer was, kwamen ze allemaal naar zijn huis. Zelfs buiten voor de deur was er geen plaats meer. Jezus vertelde de mensen over God. Toen kwamen er nog vier mensen aan. Ze droegen een man die niet kon lopen. Maar door de drukte konden ze hem niet bij Jezus brengen. Daarom maakten ze een gat in het dak, precies boven Jezus. Ze lieten hun zieke vriend op zijn draagbed naar beneden zakken. Jezus zag dat die mensen in hem geloofden. Daarom zei hij tegen de man die niet kon lopen: ‘Ik vergeef je alles wat je verkeerd gedaan hebt.’ Er zaten een paar wetsleraren tussen de mensen. Die dachten bij zichzelf: Zoiets mag hij helemaal niet zeggen! Hij beledigt God. Alleen God kan de zonden van mensen vergeven! Maar Jezus wist wat ze dachten. Daarom zei hij tegen hen: ‘Het is anders dan jullie denken. Het lijkt makkelijk om tegen iemand die niet kan lopen, te zeggen: ‘Ik vergeef je alles wat je verkeerd gedaan hebt.’ Het lijkt veel moeilijker om tegen hem te zeggen: ‘Sta op, pak je draagbed op, en ga lopen.’ Maar ik ben de Mensenzoon. God heeft mij de macht gegeven om te vergeven. Dat zal ik jullie laten zien.’ Toen zei Jezus tegen de man die niet kon lopen: ‘Sta op, pak je draagbed op, en loop naar huis.’ Meteen stond de man op. Hij pakte zijn bed op en liep weg. Iedereen had gezien wat er gebeurd was. De mensen waren diep onder de indruk. Ze dankten God en zeiden: ‘Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt!’

Bekijk zeker ook het mooie filmpje bij dit verhaal.
Het is Engels gesproken, maar je zal het vast begrijpen.Nog een tip: op www.freebibleimages.org vind je mooie prenten bij dit verhaal.

David en Goliath (Prentenbijbel)

David was een herdersjongen.
Lang geleden leefde hij bij zijn vader Isaï in Israël als jongste van acht zonen.
In de Bijbel lezen we heel wat mooie verhalen over hem.
Een van de bekendste verhalen is het verhaal over David en Goliath.
Goliath behoorde tot een ander volk dan David, de Filistijnen.
Dat volk voerde oorlog tegen Israël, het land van David en koning Saul.
Goliath was groot en sterk als een reus. Niemand durfde tegen hem te vechten.
Alleen de kleine David durfde het aan. Hij geloofde dat God hem zou helpen.
In de video hieronder ontdekt je of dat gelukt is.

Pagina's