Het vormsel is een katholiek sacrament.
Het wordt ook soms wel het sacrament van de Geest genoemd.
Een jongere - of een volwassene - beslist om christen te zijn en dat te laten zien.
Hij of zij wil dus leven naar Gods Geest.
Wie als kind door het doopsel opgenomen werd in de kerkgemeenschap, versterkt dat door zijn keuze voor het vormsel.
Tijdens het vormsel legt de bisschop de handen op de schouders van de vormeling.
Zo wordt de vormeling gezegend en beschermd.
Daarna maakt de bisschop met Heilige Olie of chrisma een kruisje op het voorhoofd.
De vormeling wordt daarmee doordrongen van de Geest.

Voor meer informatie over het vormsel in de parochie Sint-Martinus (Duffel) kan U terecht bij:
Diaken Rob Allaert
gsm 0483/52.10.43
e-mail rob@parochieduffel.be
website: www.parochieduffel.be/vormsel.

Voor meer informatie over het vormsel in de Mechelse parochies kan U terecht bij:
Pastoor Contact Mechelen
tel. 015/27.19.90
e-mail pastoraal.contact.mechelen@skynet.be
website: www.kerknet.be/kerk-mechelen/artikel/vormsel.