18 december 2015: Kerstviering

Als afsluiting van het eerste trimester gingen alle leerlingen van de lagere school die rooms-katholieke godsdienst volgen naar de kerk. We vierden er de geboorte van Jezus onder het motto 'Wie zoekt, die vindt'. Bedankt aan iedereen! Het was een fijne viering.
 


 

Dit zijn de liedjes die we zongen in de kerstviering.

1) Volg die ster

 

2) Midden in de winternacht


3) Klap in je handen